İşe Alım
Bir Dünya Turizm başarıya giden yolda, ekibi oluşturan bireylerin performans ve yetkinliklerinin en önemli değerlerden biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alma süreci uygulamaktadır. Bir Dünya Turizm, işe alım sürecinde insanlarla dürüst ve doğrudan bir ilişki kurarak, kendisini işine adayacak ve bu sayede yeteneklerinin en iyisini ortaya koymak için ekip ruhu içinde çalışacak, karşısındaki kişilerle iyi iletişim kuran ve iyi ilişkiler geliştirebilen, müşteri odaklı, güleryüzlü, kurumsal ve etik değerlere saygılı kişileri işe almayı amaçlamaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı, işe alım sürecini, sağlıklı yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmadan yürüterek, aranan nitelik ve yetkinliklere uygun adayları yerleştirmek amacıyla seçme ve yerleştirme faaliyetleri yürütmektedir.
BOŞ POZİSYONLAR

Boş Pozisyon bulunmamaktadır.